sales@nhietvietnam.com.vn  |  +84-4.8589 7979/ 09.1212 0045
Kết nối :
noi hoi

Lắp đặt nồi hơi đốt than, di dời nồi hơi, đi đường ống dẫn hơi :  Cung cấp dịch vụ di chuyển nồi hơi, lắp đặt trọn gói nồi hơi Lắp đặt đường ống hơi, đường ống các loại trong các nhà máy. Lập phương án sửa chữa, cải tạo các loại nồi hơi và […]

Read More »

thay ống lửa nồi hơi

Sửa chữa nồi hơi các loại : – Lập phương án sửa chữa nồi hơi, cải tạo các loại nồi hơi và thiết bị áp lực, phù hợp với các nhu cầu sử dụng của khách hàng : thay ống lửa nồi hơi, đại tu nồi hơi, làm buồng đốt phụ nồi hơi, khắc phục […]

Read More »